JAK ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKA?

 

Żadna, nawet najlepiej prosperująca firma, nie osiągnie pożądanego sukcesu, bez ciągłego procesu doskonalenia się. Osiadając na laurach, zaprzepaszczamy bowiem szansę na kolejne szczeble kariery zawodowej. Ażeby osiągnąć założony cel, dana jednostka winna ustawicznie rozwijać się i doskonalić swój warsztat. Na pozycję przedsiębiorstwa pracują wszyscy jej członkowie, zatem każdy osobnik pełni istotną funkcję, służącą dobru i rozkwitowi całego zespołu. Nie od dzisiaj wiadomo, że produktywność pracowników to klucz do sukcesu. Jak wobec tego wzniecić w podwładnych ducha kreatywności? Co robić, by nasi współpracownicy działali energicznie, przyczyniając się tym samym do polepszenia kondycji przedsiębiorstwa? Po pierwsze, jasno i precyzyjnie przestawmy zatrudnionemu nasze oczekiwania w stosunku do jego osoby. Bez określenia celów i wymagań, nie da się bowiem dojść do konsensusu. Owe cele i wymagania, muszą jednak spełniać pewne kryteria, tj. winny być adekwatne do predyspozycji oraz umiejętności danej jednostki. Nie należy ponadto nakładać na pracownika ciężaru, w postaci obowiązków niezgodnych z jego specjalizacją czy stażem pracy. Jeśli na samym wstępie zdefiniujemy nasze oczekiwania, wówczas podwładny, wprowadzony w tajniki działalności, będzie czuł się pewnie i spokojnie.

Po drugie, wprowadźmy motywacyjny system wynagradzania, czyli innymi słowy - wynagradzanie za efektywne działanie. Na czym polega ta technika? Przede wszystkim na premiowaniu jednostki za najlepsze wyniki. I nie chodzi tu o ilość przepracowanych godzin, lecz o produktywność, tj. im więcej sprzedanych towarów, tym większa gratyfikacja. Naturalnie, nie w każdej dziedzinie gospodarki da się urzeczywistnić tę metodę, niemniej jednak, warto poszukiwać alternatywnych rozwiązań. Możemy przykładowo, pochwalić podwładnego za jego dotychczasowe osiągnięcia. Takie uznanie bywa niejednokrotnie dużo bardziej motywujące, aniżeli bonus finansowy. Pokażmy współpracownikom, że ich wysiłki nie idą na marne.

Po trzecie, właściwa organizacja pracy. Ażeby pracownik działał prężnie i przykładał się do powierzonych mu zadań, musi dysponować istotnymi dlań narzędziami. Wobec tego, zadbajmy o schludne i funkcjonalne stanowisko pracy, przy którym zatrudniony poczuje się w pełni usatysfakcjonowany. Co więcej, nie należy być zanadto oszczędnym i skąpić przysłowiowego grosza na najpotrzebniejsze akcesoria, typu: komputer, telefon komórkowy czy faks. Taka postawa może przyczynić się do zmniejszenia wydajności jednostki bądź nawet całego zespołu. Ponadto, zapewniajmy pracownikom odpowiednio długie przerwy. Zregenerowany i uśmiechnięty podwładny, to bowiem gwarancja naszego sukcesu!